KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
PODZVIČÍNSKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje v Pecce je písemně připomínán k roku 1384. Původní, zřejmě dřevěný kostel, byl v roce 1603 nahrazen kamenným kostelem. Dnešní zděný kostel dali postavit kartuziáni v letech 1751-1753, naposledy opraven byl kostel zvenčí roku 1936 a uvnitř v letech 1937-39.

Stavba je řešena v duchu Dienzenhoferovy stavitelské školy. Jsou zde uplatněny vlivy končícího baroka a počínajícího klasicismu. Členění je klidné a jednoduché.

Vodorovně kolem celého kostela obíhá 95 cm vysoký sokl z narůžovělého pískovce zdejšího původu. Vnější zdi kostela jsou rozčleněny toskánskými pilastry. Ty jakoby nesly zdobnou korunní římsu, která probíhá pod střechou. Do vnějšího obvodu zdi byly v roce1877 vsazeny barokní kamenné reliéfy od Josefa Ledra, řezbáře a kameníka z Prahy, které zobrazují křížovou cestu Ježíše Krista. Tato barokní křížová cesta z roku 1772 byla původně zasazena ve hřbitovní zdi kolem kostela, ale po zrušení hřbitova u kostela v roce 1866 a po zboření zdi byla vsazena do zdi kostelní.

Západní průčelí kostela s hlavním vstupem vytváří malebnou kompozici - štíhlé hranolové věže centrálního vstupu a nároží tvarovaných do oblouku. Do nároží ústí menší dveře - vstupy na kůr a do zvonice.

Centrálním vstupem se dostaneme do prostoru pod věží, který je předsíní kostela. Prosklené dveře pocházející z roku 1938 umožňují nahlédnout do hlavní lodi. Za prosklenými dveřmi následuje snížený prostor pod kruchtou. Jeho barokní klenbu - nazývanou česká placka - podpírají dva pilíře křížového půdorysu. Kruchta byla vestavěna později pro umístění varhan s kůrem. Dále se před námi otevírá pohled do podélné lodi kostela, která je 21,15 m dlouhá a 12,90 m široká a vypíná se do výšky 12 m.

Kněžiště, které odděluje od hlavní lodi vítězný oblouk, je 11,40 m dlouhé a 8,15 m široké a je ukončeno půlkruhovým závěrem. Do kněžiště ústí otvory z oratoří, které mají malovanou rokokovou výzdobu, pod nimi jsou vchody do sakristií.

Barevné fresky ( malba do čerstvé omítky ), jejichž autorem je český malíř Václav Kramolín, nahrazují v celém kostele v baroku obvyklou bohatou štukovou výzdobu. Zdá se, že se s účinkem působivé freskové výzdoby počítalo již při navrhování stavby, vzniká totiž dojem bohatého členění a zdobení kostela. Figurální výjevy na stropech jsou oslavou sv. Bartoloměje, jemuž je kostel zasvěcen, a který je ochráncem městečka Pecky.

Hlavní oltář je dílem z roku 1680. Byl zřízen pro starší kamenný kostel, později v 18. století byl zvýšen nástavcem a doplněn sochami sv. Bruna a sv. Huga. Obraz na oltáři připomíná umučení sv. Bartoloměje a pochází z poloviny 18. století, autorem je neznámý žák Petra Brandla. Z téže doby je i kazatelna, rozměrná křtitelnice a dřevěné lavice s ornamentálními řezbami. Z 18. století pochází i většina ostatní výzdoby kostela - oltář mariánský, českých patronů a sv. Anny. Okenní otvory, zaklenuté nízkými obloukovými záklenky, měly původně jednoduchá skla. Ta byla kolem roku 1895 vyměněna za vitráže (barevné kousky skel spojované olověnými pásky ) s obrazy sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Aloise a sv. Filomeny.

V roce 1895 byly také původní barokní varhany nahrazeny novými a kamenná dlažba vyměněna za dlaždice.

Pod dlažbou jsou dvě veliké hrobky s ostatky převorů a duchovních. Jméno stavitele chrámu je neznámé, stavba je však jedním z klenotů barokního období v Podkrkonoší.

V září roku 1992 byly do velké věže kostela opět zavěšeny dva zvony o hmotnosti 490 kg a 300 kg, které byly pořízeny ze sbírek místních občanů a věřících přátel ze SRN. Vyrobeny byly v umělecké zvonařské dílně Jiřího Svobody v Brodku u Přerova a výtvarnou reliéfní výzdobu provedl akademický sochař Otmar Oliva.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obec-pecka.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 12:50 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba