KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
PODZVIČÍNSKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

Informace o dění v obci - leden 2019

Oznámení starosty obce o událostech, které můžeme očekávat v nejbližším období.

Práce na kanalizaci Bělotín pokračují

K datu 20. 12. 2018 evidujeme následující finanční nákladovost stavby:

celkem uhrazeno: 43.237.274,11 Kč

z vlastních prostředků 6.342.451,28 Kč
z dotace SFŽP 22.381.092,21 Kč
z půjčky SFŽP 12.726.503,39 Kč
z dotace KÚOK 1.787.227,23 Kč

Jelikož je rozpočet stavby cca 130 mil. Kč, je jasné, že nás největší finanční plnění čeká v roce 2019 – bude to nelehký rok.
Z celkového rozsahu přes 18 km kanalizace je položeno 10.473,5 m, je stavebně hotová čistírna odpadních vod, do které se nyní montuje technologie. Práce budou pokračovat podle vhodnosti počasí.
Předpokládáme, že systém bude připraven ke zkušebnímu provozu v červnu 2019.

Ve 2. pololetí příštího roku je potřeba počítat s připojováním domů. Žádáme všechny vlastníky domů, aby se na tuto okolnost připravili časově i finančně!!!

Nejen kanálem žije naše obec

Poděkování patří všem, kteří přispěli ke sportovnímu a kulturnímu dění v naší obci v roce 2018.
Děkujeme sokolům, hasičům, myslivcům, seniorům, zahrádkářům, rybářům, zkrátka všem, kteří vědí, že obec bude taková, jakou si ji uděláme.
Ani největší či nejdražší stavby neudělají obec živou a příjemnou. Takovou se stává lidmi, jež v ní žijí.

Kunčičtí mají dokončeno sociální zázemí na výletišti

Těsně před příchodem zimy se podařilo dobudovat nové sociální zázemí vedle hřiště v Kunčicích. Hodnota díla 577 tis. Kč. Posílen byl rovněž elektropřívod, aby nedocházelo k výpadkům proudu přetížením při mysliveckých slavnostech.

Mezi domy se dá projít a rozsvítilo se

Při projektování nové zástavby v Kunčicích naproti KD bylo počítáno s průchodem pro pěší, aby nebylo nutné obcházení. V závěru roku stavební firma tento úkol splnila a v nelehkém terénu zbudovala chodník a schodiště. Průchod byl osazen 4 solárními světly a v místě napojení na záhumenní cestu také jedním svítidlem LED, takže se dá nyní nejen pohodlně k novým domům dojít, ale není nutno mít v kapse svítilnu. Věčně nespokojeným sdělujeme, že schody v zimě odhazovat nebudeme. Je to nejen neekonomické, ale i nadbytečné. Řešením je pár dní místo obcházet nebo si jej proházet dle libosti sám.

Tartanový ovál za školou

Do příchodu zimy stačila stavební firma vykopat starý antukový ovál za školou a připravit spodní část stavby, tedy položit obrubníky, odvodnění a dvě vrstvy podkladového vodopropustného kameniva.
Podle teploty a vlhkosti bude na jaře položena dvouvrstvá tartanová běžecká dráha. Stavbou došlo také ke zvětšení fotbalového hřiště. Nyní je jednáno s firmou, která by měla stávající trávník vyrovnat a nově oset hracím trávníkovým osivem. Na stavbu v hodnotě 2,6 mil. Kč jsme získali 900 tis. Kč dotaci od Olomouckého kraje.

Internet ve všech učebnách

Na podzim jsme informovali, že mezi školními budovami bylo nataženo nové optické internetové vedení. Byly zbudovány dva nové uzly a rychlejším internetem vybaveny pracovny pedagogů. Do konce roku se podařilo rozvést bezdrátový vysoko-rychlostní internet do všech učeben. Lepší připojení využijí pedagogové ve výuce i žáci k práci, či ve volném čase. Hodnota díla cca 400 tis. Kč.

Výtvarné zázemí školy v novém

V prosinci byl vyměněn nábytek v učebně výtvarné výchovy, kde dosud dosluhoval nábytek z roku 1983. Vyučující i žáci získali tímto počinem lepší úložné prostory pro rozsáhlé zázemí své výtvarné tvorby. V lednu přejde proměnou i kabinet výtvarné výchovy s hrnčířským kruhem a keramickou vypalovací pecí. Hodnota díla učebny cca 200 tis. Kč.

Do prázdnin 3 nové učebny

Škole a obci se podařilo získat dotaci z MAS Hranicko ve výši cca 2,5 mil. Kč na tři nové učebny
- počítačovou, jazykovou a tzv. badatelnu.
Po novém roce nás čeká výběrové řízení. Realizace do letních prázdnin.

Cyklostezka Bělotín – Hranice

Těsně před Vánocemi bylo ukončeno výběrové řízení na firmu, která by měla realizovat na jaře výstavbu cyklostezky Bělotín – Hranice v prostoru nad tratí ČD.
Na výstavbu jsme získali dotaci z MAS Hranicko a je naděje, že nám přispěje i Olomoucký kraj. Jde o bělotínskou část, která začíná odbočkou ze silnice na Střítež (za železničním mostem) a končí mostkem přes Luhu. Hranická část již existuje, ale měla by být v příštím roce vyasfaltovaná z financí pozemkových úprav. Počítáme se zprovozněním v září 2019.

Dům čp 185 u čapího hnízda

V minulých dnech jsme obdrželi informaci o získání 40% dotace v částce 1.943 tis. Kč na energetické úspory bytového domu č.p. 185 (10 bytů). Dům bude kompletně zateplen (včetně sklepů), vyměněna střecha na hlavní budově a všechna okna.
Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele. Hotovo musí být do 30. 6. 2019!!!
Nájemníkům se předen omlouváme za dočasné nepohodlí. Výsledkem by měla být větší tepelná pohoda i nižší účty za topení a nakonec i důstojnější vzhled domu, který jsme zachraňovali z havarijního stavu v letech 1991 – 1992.

Parčíky

Obec získala dotaci na opravu parčíku u nádraží. Po novém roce zahájíme výběrové řízení. Realizace do prázdnin. V parčíku budou realizovány chodníky, lavičky, výsadba, mostek od Žida.
Při anketě ohledně výsadby Stromu – lípy svobody byl v Kunčicích vznesen požadavek na revitalizaci přestárlého parku naproti obchodu. Po novém roce zorganizujeme v Kunčicích (před jednáním zastupitelstva) plánovací podvečer se zahradním architektem. Návrh pak zkusíme uplatnit v žádosti na dotaci u SFŽP.
Realizace? Je reálný rok 2020.

Komunitní centrum

Naše obec získala dotaci z MAS Hranicko na vestavbu v KD Bělotín.
Nově tak vznikl druhý malý sál v nevyužívané půdní prostoře KD a v minulých dnech bylo dobudováno zvláštní kovové schodiště ze dvora dřívějšího hostince Na kopečku. Vybudováno bylo rovněž schodiště propojující sociální zařízení hlavního sálu a kotelnu s prostorami, kde dnes sídlí zázemí stavby Kanalizace Bělotín. Z hlavní budovy je prostor propojen kovovou lávkou přes dnes zastřešený dvůr KD. Stavebně se jedná o dílo za 1.200 tis. Kč. Zbývá dovybavit kuchyňku, nakoupit skříně, stoly a židle a také ozvučení a dataprojektor. Prostor je určen pro nevelké soukromé akce ale i pro školení či jednání. Kapacita cca 30 osob.

Jak je to s odpady a proč zdražujeme?

V září se uskutečnilo první jednání s firmou Ekoltes, která chtěla uzavřít novou smlouvu o likvidaci odpadů. Jednání firma vyvolala ve všech svážených obcích.
Požádal jsem proto kancelář našeho Mikroregionu Hranicko ať provede průzkum trhu a svolá do Bělotína jednání k problematice. Starostové dotčených obcí se sešli s vedoucím Ekoltesu v našem KD v pondělí 26. listopadu 2018.
Byl představen návrh cenotvorby, která je nově u všech obcí stejná. Cena je dvousložková tj. cena za 1 tunu (1 452,-) + cena za hodinu svozu (968,-) – počítáno od výjezdu z firmy po návrat na základnu.
Dosud jsme měli u nás cenu odvozenou od počtu vyvezených popelnic (35,- Kč za nádobu s DPH). Všichni přítomní zástupci obcí se shodli, že nová cena je přiměřená nákladům za ukládání odpadů a růstu cen za svoz i lidskou práci (v autě je řidič a dvě osoby nakládky). Ve srovnání s konkurencí je Ekoltes výhodnější (např. v Bystřici pod Hostýnem jsou levnější poplatky za odpad, ale vzdálenost a tím dopravné naši cenu nakonec překoná).
Jelikož měla dosud každá obec jinou filozofii svozové ceny, dochází u některých obcí k navýšení ceny až o 300%. U nás je to cca 50% nárůst. Naše dosavadní cena 450,- Kč platila 3 roky – 2016, 2017, 2018 (2013 – 2015 jsme platili 430,- Kč, 2011 a 2012 to bylo 350,- Kč a v letech 2008, 2009 a 2010 320,- Kč).
Nyní tedy budeme od 1. 1. 2019 platit 550,- Kč. Tato cena není cenou plnou, ale je každému dotována z tříděného odpadu. V letošním roce jsme takto obdrželi 128.793,90 Kč – tedy každý občan má popelnici dotovanou cca 70,- Kč.
Obec vedle popelnic hradí i další odpadové náklady. Za odvoz plastů jsme letos platili 83.434 Kč, za Tetrapaky 11.364 Kč, za hřbitovní odpad 5.594 Kč, za nebezpečný odpad svážený od obyvatel 2x ročně 64.131 Kč, sklo si svážíme sami, platíme za materiál ze sběrného dvora (plus práce obsluhy).
Z toho vyplývá, že ani zdaleka není cena 550,- Kč za osobu a rok cenou konečnou (například v Hranicích je cena od nového roku 696,- Kč, ale každá obec si stanovuje vlastní cenu pro občana – vždy však podobně jako u nás, doplácí).
K našemu svozu je potřeba přičíst komfort v podobě svážení plastů, skla, tetrapaků i papíru od domu, což vůbec není samozřejmé, ale ani levné.
Osobně jsem velice rád, že naše zastupitelstvo nehraje na populistickou notu, kdy obec platí za občana. Tento systém nevede k odpadové odpovědnosti, kdy navíc nikdo není schopen říci, co bude v roce 2024, kdy máme dle zákona přestat ukládat komunální odpad na skládky. Každopádně dojde k cenové revoluci a občan má vědět, že lepší je odpad netvořit neboť se za něj v budoucnu nedoplatí!!!
Při jednáních s Ekoltesem a v zastupitelstvu jsme narazili i na další problémy.
Projednávala se situace, že bychom sváželi co 3 týdny. Zde je však mantinelem zapáchání v létě a množství popela v zimě. Zůstaneme tedy u dosavadních zaběhnutých termínů (jsou uvedeny v obecním kalendáři 2019).
Dalším problémem je fakt, že lidé sypou do popelnic žhavý popel – a jen náhodou nedošlo v listopadu k zapálení skládky. Proto vyzýváme občany, aby popel vždy nejdříve nechali vychladnout.
Je tedy otázka, zda se dá v této situaci přibrzdit zdražování. Naše cena byla dlouhodobě nízká neboť Ekoltes řádně nekalkuloval náklady žádné obci (ale to je jejich chyba).
Jak oddálit další zdražení?
Více třídit – sklo, papír, železo, plast, tetrapaky. Nesypat do popelnice bioodpad, na který jsme pořídili všem, co chtěli kompostéry. Výše popsaným se zmenší počet tun a tím i jedna složka ceny.
Novým nešvarem je, že někteří živnostníci přidávají k popelnici odpad ze své činnosti. Ze zákona by měli odpady likvidovat sami a ne parazitovat na spoluobčanech. Od ledna bude ve svozovém voze jezdit obecní pracovník a tyto lidi monitorovat.
Další nešvar, který nás trápí, jsou osoby, které příbuzní přihlásili na adresu obecního úřadu. Takto se sice vyhýbají exekucím domů za dluhy, ale i když tito jedinci často bydlí doma k zaplacení za odpad se častokrát nehlásí.
Vyzýváme občany, aby ve vlastním zájmu třídili a zároveň byli pozorní k okolí – je špatně, když slušní platí za tzv. vynálezce obcházení. Hodně problémů máme také s těmi, kteří platí ve dvou splátkách. Často zapomenou 2. pololetí uhradit. Je to zapomnětlivost či záměr, mohou se ptát ti, co mají vše v pořádku. Několik notorických neplatičů předáme vymahačům pohledávek – a to je o hodně dražší.
Na závěr jeden zlepšovák pro nájemníky v obecních bytech. Po novém roce nakoupíme uzamykatelné kontejnery na sklo, papír, plasty, aby mohli třídit a měli kam vytříděné suroviny odložit. O jejich vývoz se postará obec. S majiteli soukromých bytových domů budeme jednat.

I letos tříkrálová sbírka

I letos vyráží koledníci vybírat na účely tradiční tříkrálové sbírky organizované Charitou.
Dětští Tři králové s dospělým doprovodem obejdou naše obce ve dnech 3. – 13. 1. 2019. O výsledku Vás budeme informovat.
Děkujeme koledníkům – dobrovolníkům i těm, kterým není osud jiných lhostejný.

Náš příspěvek na olomouckou dětskou onkologii

Již řadu let je vstupné z adventních koncertů, kde vystupují naše děti i učitelé věnováno nadaci, která pomáhá olomoucké dětské onkologii. Letos se v Nejdku, Polomi a Bělotíně podařilo shromáždit 15 000 Kč.
Všem, kteří přispěli, děkujeme – nemocným dětem tak vzkazujeme i touto formou, že jejich osud nám není lhostejný.

____________________________________________________________

Kulturní akce v lednu 2019

- 11. 1. 2019 Školní ples v KD Bělotín
- 13. 1. 2019 Maškarní karneval pro děti v KD Bělotín
- 19. 1. 2019 Hody v Kunčicích (tradiční hasičská zabijačka)
- 19. 1. 2019 Novoroční výšlap na novou rozhlednu Veselí (TJ Sokol Bělotín)

DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bělotín
Zveřejněno 07.01.2019 v 10:08 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba